Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom webovej stránky amresort.sk je:

AUTOŠKOLA ELITE s.r.o.
Tajovského 15
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 48084930
DIČ: 2120040571

Zapísaná v OR OS Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 37000/V
Bankové spojenie: Tatrabanka SK17 1100 0000 0029 4611 2619

 

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti AUTOŠKOLA ELITE s.r.o. https://www.autoskolaelite.sk (ďalej len "ELITE") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti ELITE. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. ELITE zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

ELITE si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti ELITE alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou ELITE. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti ELITE.