Často kladené otázky

Môžem mať vodičský preukaz už v 17-tich rokoch?

Áno, prihlásiť sa môžeš už v 16-tich rokoch a po dovŕšení 17-teho roku môžeš vykonať záverečné skúšky. Podmienkou je, aby si do dovŕšenia 18-teho roku (najmenej však 3 mesiace) viedol/a vozidlo pod dozorom spolujazdca, ktorý:

  • má VP skupiny „B“ najmenej 10 rokov
  • je schválený zákonným zástupcom maloletého vodiča
  • je zapísaný ako spolujazdec v evidencii vodičov orgánom Policajného zboru

Spolujazdec, tak ako aj jazdec sú povinní mať pri sebe doklady, vodičský preukaz, dodržiavať predpisy a zásady týkajúce sa alkoholu a iných návykových látok platných pre vodiča.

Ako dlho trvá kurz?

Štandardný kurz trvá približne 12 – 16 týždňov, zrýchlený kurz cca. 4-6 týždňov. Dĺžka kurzu však závisí aj od teba, tvojho voľného času, ktorý si nájdeš na jazdy, resp. od frekvencie splátok, ak sa rozhodneš pre splátkový systém.

Kedy otvárate kurzy?

Kurzy otvárame priebežne, podľa počtu záujemcov. Pre bližšie informácie nás kontaktujte na tel. číslach 0907 47 47 17 alebo 0911 64 11 67 alebo mailom na info@autoskolaelite.sk

Aké sú podmienky pre začatie kurzu v autoškole?

Výcvik môžete začať po odovzdaní správne vyplnenej a lekárom potvrdenej žiadosti o zdravotnej spôsobilosti. Týmto dokladom sa posudzuje zdravotná spôsobilosť uchádzača o VP. Tlačivo musí byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom. Pečiatka musí byť dobre čitateľná a musí obsahovať všetky potrebné náležitosti. V prípade, ak ešte žiadateľ nedovŕšil 18 rokov, žiadosť o udelenie VP musí byť podpísaná aj zodpovedným zástupcom.

Čo všetko musím doložiť pred absolvovaním záverečnej skúšky?

K žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia treba doložiť správny poplatok za záverečnú skúšku vo forme kolkov, v hodnote 33€ . Tento poplatok nie je zahrnutý v cene kurzu.