Prestoj

Zrušenie naplánovej jazdy je možné najneskôr 12 hodín pred začiatkom jazdy. V opačnom prípade je študent povinný uhradiť náklady na prestoj vo výške - 10Eur. (Zo závažných dôvodov je možné akceptácia kratšej doby)