Čo ak som neuspel na prvej skúške?

Na opravnú skúšku potrebuješ:

  • 8€ kolok (odovzdáš ho v našej kancelárii)
  • 20€ poplatok spojený s opätovným predvedením na skúšku (zaplatíš v kancelárii) – v cene je zahrnuté predvedenie na opakovanú skúšku (PHM, inštruktor, opotrebovanie vozidla)