Preskúšanie odbornej spôsobilosti

Cena 200 €

Určený tým, ktorí:

  • majú zadržaný vodičský preukaz
  • KDI rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti

Preskúšanie odbornej spôsobilosti vykonávajú tí, ktorým bol zadržaný vodičský preukaz a KDI rozhodol, že dotyčná/ý sa musí podrobiť preskúšaniu odbornej spôsobilosti v rozsahu skupín vodičského oprávnenia.

Cena nezahŕňa:

SPRÁVNY POPLATOK ZA SKÚŠKU - KOLOK

Kolok v hodnote 33 €
Opakovaná skúška 8 €