Preskúšanie odbornej spôsobilosti

Cena 250 €

Určený tým, ktorí:

 • majú zadržaný vodičský preukaz
 • KDI rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti
 • Preskúšanie odbornej spôsobilosti vykonávajú tí, ktorým bol zadržaný vodičský preukaz a KDI rozhodol, že dotyčná/ý sa musí podrobiť preskúšaniu odbornej spôsobilosti v rozsahu skupín vodičského oprávnenia.

  Cena nezahŕňa:

  SPRÁVNY POPLATOK ZA SKÚŠKU - KOLOK

  Kolok v hodnote 33 €
  Opakovaná skúška 8 €