Doškoľovací kurz

Cena 350 €

Určený tým, ktorým bolo odobraté vodičské oprávnenie:

 • 12 x 45 minút teórie
 • 6 x 45 minút praktických j&

  Tento typ kurzu je určený pre tých, ktorým bolo odobraté vodičské oprávnenie a KDI rozhodol, že sa dotyčná/ý musí podrobiť doškoľovaciemu kurzu. Takýto kurz trvá kratšie ako štandardný vodičský kurz, pričom je zameraný práve na to, za čo bolo VO odobraté.

  Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je určený Ministerstvom dopravy (12 x 45 minút teórie a 6 x 45 minút praktických jázd). Praktické jazdy sa vykonávajú na vozidlách najvyššej skupiny vodičského oprávnenia uvedenom v právoplatnom rozhodnutí.

  Potrebné doklady:

  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - tlačivo si môžete vyzdvihnúť v autoškole alebo si ho stiahnite vo formáte PDF
  • Rozhodnutie orgánu Policajného zboru o povinnosti podrobiť sa doškoľovacieho kurzu - tento list doneste so sebou. Bez rozhodnutia vás nemôžeme prihlásiť na kurz.
  • Potvrdenie o psychickej spôsobilosti - ak vám to nariadili

  Odporúčame získať najprv potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti a o povinných sedeniach so psychológom (ak vám to nariadili). Až potom začať doškoľovací kurz.

  Na skúšku vás nahlasuje autoškola po absolvovaní doškoľovacieho kurzu a termín skúšky určuje orgán Policajného zboru.

  V rozhodnutí máte uvedený paragraf a písmeno určujúce časti skúšky, ktoré musíte absolvovať (len test alebo všetky tri časti - test, kuželky, praktickú jazdu).

  Aktuálne informácie k doškoľovacím kurzom, formát PDF

  Cena nezahŕňa:

  SPRÁVNY POPLATOK ZA SKÚŠKU - KOLOK

  Kolok v hodnote 33 €
  Opakovaná skúška 8 €